Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Aktiebolaget Richardsons Kyl & Frys/ Elon samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.
Policyn gäller vid köp av varor och tjänster från någon av våra butiker eller vid serviceärenden. Policyn visar att Aktiebolaget Richardsons Kyl & Frys/ Elon (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”Elon”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.

Personuppgiftsansvarig

Det är Aktiebolaget Rickardsons Kyl & Frys/ Elon (556194-0312) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp, skapar ett konto hos Aktiebolaget Rickardsons Kyl & Frys/ Elon eller blir medlem i eventuellt lojalitetsprogram behandlas av oss.

Vår Elon-butik/ butiker är ett fristående företag inom Elon Group och det innebär att när du lämnar dina uppgifter till butiken så är det vår butik som är personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter kommer däremot att skickas till Elon Group för vidare behandling där ifall du handlar via vår butik och slussas vidare till vår nätbutik elon.se. Läs Elon Groups integritetspolicy: https://www.elon.se/kundservice/integritetspolicy

Omvänt kommer dina uppgifter som lämnas i samband med köp på elon.se eller vid serviceärenden att lämnas ut till butikerna om så behövs. För att allt skall hanteras enligt gällande lagar och regler så finns därför ett Personuppgiftsbiträdesavtal skrivet åt båda håll, mellan Elon Group och Aktiebolaget Rickardsons Kyl & Frys/ Elon (556194-0312)

three water

Policyns innehåll
1. Dina rättigheter
2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
4. Cookies
5. Profilering
6. Uppgifter till tredje part
7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
8. Skydd av dina uppgifter
9. Kontakt
10. Ändringar

1. Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt begära rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om och kontrollerat felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.

Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.

2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
När du besöker vår webbplats https://elonrichardsons.se/

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

När du gör ett köp på Elon.se

När du registrerar en användarprofil på Elon.se och samtidigt blir medlem i Elon Club
När du deltar i någon av våra tävlingar

3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
Vid besök på www.richardsons.se
IP-adress och Cookie-data
När du skickar meddelanden till oss via våra kanaler i sociala medier
Namn och IP-Adress
För genomförande av köp på elon.se
e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder elon.se
När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club
e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder elon.se personnummer
Vid delbetalning
e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder elon.se personnummer

När du deltar i någon av våra tävlingar
Namn e-postadress, adress, telefonnummer

När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär
Namn, e-postadress, adress, telefonnummer

4. Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.
Läs mer om hur vi hanterar cookies i vår gemensamma cookiepolicy på elon.se: https://www.elon.se/kundservice/cookiepolicy

5. Profilering
Aktiebolaget Rickardsons Kyl & Frys/ Elon lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. Din köphistorik används också för att erbjuda dig tjänster och varor som våra samarbetspartners tillhandahåller.
NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!
Om du motsätter dig lagring och analys av dina köp så säger du upp ditt konto/medlemskap hos Elon genom att kontakta klubb@elon.se eller ringa 010-220 40 00. Ditt konto kommer då att avslutas och ingen fortsatt lagring och analys kommer att göras av dina inköp.
6. Uppgifter till tredje part
För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och/eller kontoinnehavare/medlem så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bl a koncernbolag/ägarbolag, leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Butiker
När du genomför ett köp på Elon.se så lämnas dina uppgifter vidare till den butik du genomför köpet med.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp på Elon.se lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.
Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Elon Group eller någon av våra koncernbolag/ägarbolag.

7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Lagringstid: Under garantitiden och därpå följande 12 månader

För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Elon eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
Rättslig grund: Intressevägning
Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att administrera ditt konto och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om användarprofil på Elon.se (Medlemsvillkor)
Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Lagringstid: 36 månader efter att du senast varit aktiv hos Elon, till exempel genom att handla hos oss eller logga in på ”Mina sidor” på Elon.se

För att administrera tävlingar och andra event
Rättslig grund: Intressevägning
Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
Lagringstid: Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.

För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner
Rättslig grund: Intressevägning
Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
Lagringstid: Tills dess ärendet är avslutat.

8. Skydd av dina uppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Aktiebolaget Rickardssons Kyl & Frys/ Elon. Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.

9. Kontakt
Aktiebolaget Rickardsons Kyl & Frys/ Elon
Bromsgatan 2
653 41 Karlstad
Tel: 054 – 18 06 00
E-post: karlstad@elon.se märk mejlet GDPR

10. Ändringar
Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.richardsons.se samt på elon.se